Vårt mål är att införa införande av villkorslösa grundinkomster i hela EU som säkerställer varje människas materiella existens och möjlighet att delta i samhället som en del av dess ekonomiska politik.

Detta mål ska uppnås samtidigt som det förblir inom de befogenheter som tilldelas EU genom fördragen.

Vi ber EU-kommissionen lägga fram ett förslag om ovillkorliga grundinkomster i hela EU, vilket minskar regionala skillnader för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU.

Detta ska förverkliga målet med det gemensamma uttalandet från Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, som uttalades 2017, att "EU och dess medlemsstater kommer också att stödja effektiva, hållbara och rättvisa sociala skyddssystem för att garantera grundinkomst" för att bekämpa ojämlikhet.

Du kan inte skriva under mer!
Resultaten fram till nu

För fler siffror, se: UBI-europe.net

 

Ytterligare förlängning av insamlingsperioden genomförd! Se pdf

Läs mer

Vill du vara aktiv?

Fyll i detta formulär för att gå med i laget!. 

  Förnamn (obligatoriskt)

  Efternamn (obligatoriskt)

  E-post (krävs)

  Land (obligatoriskt)

  färdigheter

  Kommentar


  Godkänn villkor (krävs)
  Genom att använda detta formulär godkänner du lagring och bearbetning av dina uppgifter på denna webbplats.