ECI UBI – Resultat och utsikter

Kära undertecknare och anhängare av det europeiska medborgarinitiativet “Starta ovillkorliga grundinkomster (UBI) i hela EU” 1. ECI Basic Income – Resultat och framtidsutsikter Först och främst ett stort tack till alla dem som aktivt har organiserat, stöttat och spridit ECI:s grundinkomst. Corona, det politiska klimatet (Ukrainas krig), det i stort sett okända ...

Ring för SignStorm

Medborgare i Europeiska unionen, det är dags att provocera fram undertecknandets storm – lägg de sista tvekan åt sidan, stöd det europeiska medborgarinitiativet "Ovillkorlig grundinkomst över hela EU" och uppmana andra att göra det. Det här är sista chansen att göra det under den kommande månaden. Och sista chansen under de kommande åren att ta med...

Deltagande av # ECI-UBI i konferensen om Europas framtid #COFE

Deltagande av de europeiska medborgarinitiativen i konferensplanerna och medborgarforum inom ramen för konferensen om Europas framtid (COFE) Kära herr Guy Verhofstadt, ledamot av Europaparlamentet, medordförande för styrelsen för konferensen om framtiden av Europa Kära fru Dubravka Šuica, vice ordförande för Europeiska kommissionen, medordförande för ...

Vad är det europeiska medborgarinitiativet "Starta en ovillkorlig grundinkomst i hela EU"?

Sedan den 25 september 2020 har Europeiska unionen samlat in underskrifter för det europeiska medborgarinitiativet ”Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU”. Senast den 25 juni 2022 måste en miljon unionsmedborgares underskrifter samlas in för att överlämna dem till Europeiska kommissionen. Målet är att ...

De första UBi4ALL-utlottningsvinsterna går till Frankrike

Vinnaren av det första lotteriet för medborgarlönen som anordnas av NGO UBI4ALL är Lucie Paulin, en ung fransk kvinna som har avslutat sina studier och letar efter ett lämpligt jobb. Från början av juli kommer hon att få en medborgarlön på 800 euro per månad under året. Resten …

Ytterligare extension för insamling av signaturer genomförda av EU-kommissionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1042 av den 15 juli 2020 om tillfälliga åtgärder för tidsfristerna för insamlingen , verifiering och undersökningssteg som föreskrivs i förordning (EU) ...

Ny undersökning: ECI okänd i de flesta europeiska länder

Ny undersökning: Medborgarna känner fortfarande inte till sina rättigheter för medbestämning inom EU: s politik. En europeisk allians bestående av 17 europeiska medborgarinitiativ och organisationer efterlyser den officiella förlängningen av Europadagen den 9 maj till "EU Sign Day" för att stärka medborgarnas deltagande i Europeiska unionens politik. Med en medvetenhet ...

För det europeiska medborgarinitiativet (ECI) för ovillkorliga grundinkomster (UBI) i EU har vi goda nyheter: EU-kommissionen har förlängt tidsperioden för insamlingsunderskrifter för vårt ECI med tre månader. Det betyder att undertecknandet av initiativet slutar den 3 december. 25 Anledningen till detta ges av ...

Att dela bilder på sociala medier är till stor hjälp

Jag har idéer för bilder eller vill ha en översatt bildtext, kontakta oss via kontaktformuläret. Alla bilder är gjorda av vårt team på canva.com. Läs licensavtalet för gratis media för Canva-design. ECI-UBI-logotypen (2013/2020) är tillgänglig för användning under CC BY-SA Attribution + ShareAlike ECI-UBI-logotyp ...

%d bloggare så här: