ECI UBI – Resultat och utsikter

Kära undertecknare och anhängare av det europeiska medborgarinitiativet "Starta ovillkorliga grundinkomster (UBI) i hela EU"

1. ECI Basinkomst – Resultat och utsikter

Först av allt, ett stort tack till alla som aktivt har organiserat, stöttat och spridit ECI Basic Income. Corona, det politiska klimatet (kriget i Ukraina), den i stort sett okända karaktären av instrumentet för deltagande i ECI och noll ekonomiskt stöd till vårt arbete från EU-institutionerna har inte gjort det lätt.

Icke desto mindre, över 296 tusen har undertecknat ECI-basinkomsten. När det gäller minsta kvorum ligger Spanien på första plats, följt av Slovenien och Italien. Tyskland har nått fjärde plats i EU med över 1 70 underskrifter, vilket överskrider minimiquorumet med 104 procent. Som jämförelse kan nämnas att ECI:s basinkomster under 2013/14 endast undertecknade 275 tusen i EU-27 (exklusive Storbritannien), och i Tyskland endast omkring 40 tusen (55 procent av det lägsta kvorumet vid den tiden). Spanien, Italien, Grekland och Lettland har gjort starka uppgångar den här gången. Här är ECI-resultaten för 2013/14, här är ECI-resultaten för 2013/14, resultaten från det aktuella ECI här eller här.


Men, vi har inte nått målet på en miljon underskrifter. I vissa EU-länder har EU-skepsisen ökat eller många kan (ännu) inte göra något med EU. Ett exempel: Folkomröstningen om basinkomst i Österrike fick cirka 169 tusen underskrifter. Emellertid undertecknades ECI:s grundinkomst av färre än fyra tusen medborgare i Österrike. Andra länder, som Frankrike, Belgien eller Bulgarien, har legat långt under sin tidigare nivå i årets ECI.

Men, förutom att öka det totala antalet underskrifter och uppgången i vissa länder, har vi nått stora framgångar på onlineplattform för Europas framtid: "En av de mest föreslagna mekanismerna för att göra Europa mer inkluderande och socialt rättvist är att garantera en ovillkorlig grundinkomst i hela EU"(Slutrapportplattform, sidan 44)

utsikterna: Vi kommer att använda både ökat stöd för ECI och framgång på onlineplattformen för att bli mer aktivt involverade i EU:s politik. Nätverkssamarbetet mellan basinkomstaktörer på europeisk nivå, som har förstärkts med ECI Basic Income, är också uppmuntrande. För att fortsätta det beprövade solidaritetssamarbetet på europeisk nivå har ett "Unconditional Basic Income (UBI) - European Initiative" grundats.

2. Håll dig informerad

Om du vill fortsätta att bli informerad om verksamheten för basinkomst på europeisk nivå kan du prenumerera på nyhetsbrev från basinkomstorganisationer i ditt land. Eller följ oss på Facebook https://www.facebook.com/ECIUBI. Du kan också prenumerera på Daglig basinkomsttidning

3. UBI4ALL fortsätter också!

Vi fortsätter!
Och fortsätt samla in till vår basinkomstlotteri på UBI4ALL så att folk kan uppleva det på riktigt. Senast vann Balázs, en ung man från Ungern, en europeisk grundinkomst på 800 euro per månad. Innan dess Lucie från Frankrike och Thomas från Irland. Vem blir nästa?

Vår geniala plan: om flera miljoner människor går med UBI4ALL, kommer det att bli lätt att göra vårt nästa medborgarinitiativ för basinkomst i Europa till en framgång. Så berätta för alla dina vänner om UBI4ALL! Förresten, människor från alla länder i Europa kan nu anmäla sig till lotteriet – inte längre bara från EU-länder.

Kära läsare, håll dig frisk och engagerad i basinkomsten!

Klaus Sambor, Österrike
Ronald Blaschke, Tyskland

%d bloggare så här: