Ytterligare extension för insamling av signaturer genomförda av EU-kommissionen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN,
Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
Med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1042 av den 15 juli 2020 om tillfälliga åtgärder för tidsgränserna för insamling, verifiering och undersökningsfaser enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet mot bakgrund av COVID-19-utbrottet1, särskilt artikel 2,

 

 

Av dessa skäl kan man dra slutsatsen att villkoren för att bevilja förlängning av insamlingsperioderna är uppfyllda för fem initiativ för vilka insamlingsperioden pågick den 5 maj 1. Dessa insamlingsperioder bör därför förlängas med tre månader.

 

De nya slutdatum för insamlingsperioderna för följande initiativ ska vara följande:

 

  • initiativet ”VÄLJARE UTAN GRÄNSER, fulla politiska rättigheter för EU-medborgare”: 11 juni 2022;
  • initiativet ”Starta ovillkorliga grundläggande intäkter (UBI) i hela EU”: 25 juni 2022;
  • initiativet "Libertà di condividere": 1 augusti 2022;
  • initiativet "Rätt att bota": 1 augusti 2022;
  • initiativet "Civilsamhällets initiativ för ett förbud mot biometrisk massövervakning": 1 augusti 2022;
  • initiativet "Green Garden Roof Tops": 1 augusti 2022.

 

 

%d bloggare så här: