Deltagande av # ECI-UBI i konferensen om Europas framtid #COFE

Deltagande av de europeiska medborgarinitiativen i konferensplanerna och medborgarforum inom ramen för konferensen om Europas framtid (COFE)

 

Kära herr Guy Verhofstadt, MEP, medordförande för direktionen för konferensen om Europas framtid

Kära Fru Dubravka Šuica, vice ordförande för Europeiska kommissionen, medordförande för direktionen för konferensen om Europas framtid

Kära Iratxe Garcia-Perez, ledamot av Europaparlamentet, representant för Europaparlamentet i styrelsen för konferensen om Europas framtid

Kära herr Manfred Weber, ledamot av Europaparlamentet, representant för Europaparlamentet i styrelsen för konferensen om Europas framtid

Kära herr Gerolf Annemans, ledamot av Europaparlamentet, observatör av Europaparlamentet i styrelsen för konferensen om Europas framtid

Kära herr Helmut Scholz, ledamot av Europaparlamentet, observatör av Europaparlamentet i styrelsen för konferensen om Europas framtid

Kära herr Daniel Freund, ledamot av Europaparlamentet, observatör för Europaparlamentet i styrelsen för konferensen om Europas framtid

Kära herr Zdzisław Krasnodebski, ledamot av Europaparlamentet, observatör för Europaparlamentet i styrelsen för konferensen om Europas framtid

 

Kära fru eller herr,

processen för konferensen om Europas framtid är i full gång.

Den första konferensplenum ägde rum den 19 juni 2021. Den 22/23.10.2021 kommer den andra konferensplenum att äga rum, från januari 2022 kommer ytterligare plenum att äga rum.

Från den 1 till 3 oktober 2021 kommer det första europeiska medborgarforumet att äga rum, med temat för vårt europeiska medborgarinitiativ (panel 3: ekonomi, social rättvisa, sysselsättning). Från 19 till 21 november 2021 den andra och från 7 till 9 januari 2022 kommer det tredje medborgarforumet om detta ämne att äga rum.

Se: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Vi tror att de nuvarande europeiska medborgarinitiativen, inklusive vårt europeiska medborgarinitiativ ”Start Unconditional Basic Inkommande (UBI) i hela EU”, bör delta i dessa plenarsammanträden och i temat relevanta medborgarforum och bör uppmanas att göra det.

Vårt argument för detta är att EU: s framtida frågor som representeras av de europeiska medborgarinitiativen har samtycke från flera tiotusentals eller flera hundra tusentals EU-medborgare och därför måste beaktas vederbörligen i diskussionsprocessen om Europas framtid och företrädarna för de europeiska medborgarinitiativen måste konsulteras.

 

Dessutom skulle deltagandet av företrädarna för det europeiska medborgarinitiativet i plenarsammankomster och motsvarande medborgarforum öka den för närvarande mycket låga medvetenheten om medbeslutandesinstrumentet för det europeiska medborgarinitiativet. Se: YouGov Survey Summary,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Vårt europeiska medborgarinitiativ deltar också framgångsrikt på onlineplattformen för konferensen om Europas framtid.

Se: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Kära fru eller herr,

Vi ser med hopp fram emot ett tidigt och positivt svar.

Vänliga hälsningar,

Representanter, medlemmar i arrangörsgruppen och medlemmar i samordningsteamet

Europeiska medborgarinitiativet "Starta ovillkorliga grundinkomster (UBI) i hela EU"

 • Klaus Sambor - Österrike
 • Ronald Blaschke - Tyskland
 • Michele Gianella - Italien
 • Evamaria Langer-Dombrady - Ungern
 • Ly Katekondji - Frankrike
 • Ivaylo Kirilov - Bulgarien
 • Ängel Bravo - Spanien
 • Michaela Kerstan - Tyskland
 • Aija Lasmane - Lettland
 • Heinz Swoboda - Österrike
 • Jaanus Nurmoja - Estland
 • Leopoldo del Prado - Spanien
 • Zita Stockwell - Ungern
 • Juha Uski - Finland

 

23 juli 2021

Europeiska medborgarinitiativet „Starta ovillkorlig grundläggande Inkomster (UBI) i hela EU ”
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Original brev: 21 - 07 - 23 ECI i konferensen om Europas framtid

%d bloggare så här: