ECI UBI – Resultat och utsikter

Kära undertecknare och anhängare av det europeiska medborgarinitiativet “Starta ovillkorliga grundinkomster (UBI) i hela EU” 1. ECI Basic Income – Resultat och framtidsutsikter Först och främst ett stort tack till alla dem som aktivt har organiserat, stöttat och spridit ECI:s grundinkomst. Corona, det politiska klimatet (Ukrainas krig), det i stort sett okända ...

Vad är det europeiska medborgarinitiativet "Starta en ovillkorlig grundinkomst i hela EU"?

Sedan den 25 september 2020 har Europeiska unionen samlat in underskrifter för det europeiska medborgarinitiativet ”Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU”. Senast den 25 juni 2022 måste en miljon unionsmedborgares underskrifter samlas in för att överlämna dem till Europeiska kommissionen. Målet är att ...

%d bloggare så här: